XIII. Vel’ká Cena Novohradu – 2019

Pokyny

 

Srdečne Vás vítajú organizátori
Salgótarjáni Dornyay SE a Balassagyarmati Balassi Bálint KSE
na 13. Veľkej Cene Novohradu!

 

 

 

 Všeobecné informácie

 

Patróni                          Szabó Csaba, starosta dediny Hollókő
  Kelecsényi Péter, riaditeľ Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. 
 Organizátori
 
Riaditeľ pretekov    
Sramkó Tibor
Podpredseda
Goldmann Róbert, Kovács Gábor
                                                  Staviteľ tratí
Hlavný rozhodca
     - nočné
Kovács Zoltán
Győri László
     - E1 krátke trate
Goldmann Róbert
Varga István
     -3x3 štafety
Kovács Péter
Varga István
     -E2klasické trate
Erdélyi Gyula
Varga István
Tajomník
Fehérváriné Dénes Judit
SI
Berecz Gábor,Kovács Balázs, Goldmann Róbert
Štart
Bessenyei István
Cieľ
Stork Joachim Gábor
Vyloženie stanovíšť
Erdélyi Gyula
 
Klasifikácia
nočné:
regionálny ranking
E1, E2:
celoštátny a slovenský ranking
3x3 štafety:
celoštátny ranking
 
Program, plánovaný štartovací čas „0”, lokácie, časový limit
26.4.2019.
piatok      
21:00
Hollókő
nočné preteky
 
časový limit 120 minút
27.4.2019.
sobota     
10:30
 
Hollókő
 
 
E1 - krátke trate
 
 
90 minút
15:00
Hollókő
3x3 štafety
 
180 minút
28.4.2019.
nedeľa
10:00
Hollókő
E2 - klasické trate
 
180 minút
 
Prehľad lokácií v mape Google:
https://drive.google.com/open?id=1tXj2HbEkfntWi9lZWuX-O9L37T3CUEx7&usp=sharing
  
Centrum pretekov, prezentácia, dodatočné prihlášky
Podrobné informácie o miestach a dátumoch nájdete v podrobných informáciách o  pretekoch. Pretekárske dokumentácie budeme vydávať iba pre denné preteky! Dodatočné prihlášky prijímame na mieste iba do počtu vytlačených máp.
 
Poplatky
od 17.04
nočné
 
2700 Ft
E1, E2
MW12C-18
MW65-
1 deň
3000 Ft
2 dni
5400 Ft
MW20-60
1 deň
4000 Ft
2 dni
7400 Ft
Open
D(N), DK (K3)
1 deň
2100 Ft
2 dni
4000 Ft
3x3 štafety
 
8300 Ft
Požičanie čipu SI nad vekovými kategóriami W/M14: 300Ft/osoba/beh
 
Parkovanie
Parkovanie je možné každý deň na mieste a spôsobom popísaným v podrobných informáciách pre jednotlivé preteky.
     Žiadame vás, aby ste v plnej miere dodržiavali pokyny riaditeľov parkovísk a dbali na čo najlepšie využitie dostupných parkovacích miest!
     Turistický ruch je veľký, nenechajte otvorené autá na parkoviskách, vždy si sledujte vaše hodnoty, nenechávajte ich v aute na nápadnom, viditeľnom mieste! Kľúče od auta môžete odovzdať v cieli na nočných pretekoch, a na denných sa môžu odovzdať pri škôlke v úschovni batožín.
 
Terén
Podrobné popisy terénov viďv podrobných informáciách  pre jednotlivé preteky.
 
Mapa
Mapy pripravené medzi rokmi 2012 - 2013, revidované v roku 2019. Na všetkých pretekoch budú mapy  vodovzdorné so 4 + 1 farebnou ofsetovou tlačou, vytlačené na papieri Pretex. Podrobné údaje (mierka, ekv., formát mapy) pre konkrétne preteky nájdete v „podrobných informáciách  pre jednotlivé preteky”.
     Mapy pre nočné preteky a preteky E1, E2 sú spracované podľa ISOM2017 (na 3x3 štafetách ISSOM2007 pre šprint).
     Predošlé mapy si môžete prezrieť v centre pretekov.
 
Popis kontrolných stanovíšť
Opisy kontrolných stanovíšť sú vytlačené na mape. Na jednotlivých štartoch budú pripravené opisy KS aj v tlačenej forme (okrem 3x3  štafety). Ak je možné, prosíme použiť svoj držiak na KS a použiť čím menej lepiacej pásky (dbajme  na naše životné prostredie) Ďakujeme! (samozrejme, budú pripravené aj lepiace pásky na štartoch)
 
Kategórie
Kategórie sú pomenované anglicky: M - Men, W - Women. Open kategórie: Open A (K – kondičná trať); Open B (N – náborová trať); Open C (s farborkami). 
     Kategórie 10D, 10DK (deti s doprovodom), 12D a Open C sú vyznačené stuhami, tieto stuhy nenasledujú logickú cestu, ale sa riadia  dlhšiou trasou, ktorej sa môžu tí vzdatnejší vyhýbať.Stuhy sú oranžovej farby. Pozdĺž trasy sa môžu nájsť aj kontrolné body, ktoré sú súčasťou iných kategórii. Tie nie je potrebné raziť.
     Doprovod dospelými v kategóriách 10D a 12D nie je povolený. V kategóriách 10DK musia byť pretekári sprevádzaní.
     Kategórie Open a 10DK štartujú nezávisle od ostatných katgórií z zvlášť oddeleného pruhu a nemajú štartovací čas. Pre tieto kategórie vydáme na každý deň štartovný lístok, ktorý vás oprávňuje na vstup do kordónu. Štartovanie je možné  od 0. minúty pretekov, posledný čas štartu je rovnaký ako pre ostatné kategórie. (približne E1: 90. minút, E2: 120. minút).
     Na nočnej súťaži aj Open kategórie štartujú podľa štartovacej listiny.
 
Kvôli nedostatku prihlášok sa zrušia alebo sa zlúčia nasledovné kategórie:
            M20A > M21A
            W45Br > W35Br
            W75A žiadne prihlášky
Komu nevyhovuje daná kategória, môže sa prehlásiť zadarmo do inej do počtu voľných miest.
     Na E1-E2 v kategóriach M15-18C, M75A, M80A, W65A, W70A sa prihlásili iba 1-4 pretekári, oni nebudú preradení, ale ak chcú rankingové body, môžu sa prehlásiť do inej kategórie.    
     Na 3x3 štafetách do kategórii W40- nie sú žiadne prihlášky, preto bude kategória  zrušená.
 
Štartovacie čisla
Na individuálnych pretekoch nebudú štartovacie čísla, iba na 3x3 štafetách. Pripínací špendlík si doneste so sebou, aby sa čím menej minulo a aj tým sme chránili naše prostredie.
 
 
Razenie
Sportident. Na individuálnych pretekoch E1, E2 SI fungujú krabice  aj v Air systéme, na štafetách treba raziť klasickým spôsobom. (vsunúť čip).
 
Kontrolné stanovištia
Na stojane s trojbokým oranžovo bielym lampiónom, SI box, razítka, reflexné pásy v noci.
 
Občerstvenie
Na pretekoch E1, E2 dostane každý bežec 0,5 litra fľaškovej minerálnej vody. Prázdnu fľašu umiestnite na vyznačené miesto pre selektívne smeti v cieľovej oblasti. Na nočnej súťaži v noci a na 3x3 štafetách sa bude  podávať voda v pohároch, ktoré po použití prosíme natlačiť do seba.
     Na E2 pre dlhšie kategórie bude tiež  občerstvenie pripravné podľa popisu vpodrobných informáciách pre  jednotlivé preteky”.
    
Odovzdanie máp
Na 3x3 štafetách treba mapy  odovzdať na vyčlenené miesto (vložiť do sáčkov), po pretekoch si ich každý tím  môže vziať. Na individuálnych pretekoch E1, E2 nie je potrebné odovzdať mapy, preto žiadame všetkých o fairové správanie a neukazujte mapu tím, ktorí ešte neodštartovali.
 
Vyhlásenie výsledkov
Výsledky súťaže je možné sledovať na projektore umiestnenom v cieľovej oblasti. Ťiež sa môžete pripojiť k on-line výhláseniu výsledkov s webovým prehliadačom (smartfón, tablet, laptop), ku ktorému nie je potrebné žiadne mobilné internetové pripojenie.
     Špecifikácie: SSID: result (otvorený systém, bez hesla). Vo svojom prehliadači musíte zadať adresu http://result.hu. Tu je zjednodušená webová stránka súťaže, odkiaľ môžete jedným kliknutím prejsť na online výsledky.
     Vyhlasovanie výsledkov na papieri bude obmedzené. Výsledky daného dňa budú vyvesené na nasledujúci deň v cieľovej oblasti a zverejnené na webovej stránke súťaže.
 
Detské preteky, škôlka, úschovňa batožín
V blízkosti centra pretekov bude každý deň detská súťaž (zdarma), kde bude tiež prevádzkovaná aj škôlka . V škôlke môžete odovzdať svoje batožiny alebo klúče od auta.
 
Ubytovanie
Internát Tittel Pál, Pásztó, Rákóczi út 5.
47°55'22.5"N 19°41'32.7"E alebo 47.922903, 19.692407
 
Telocvičňa základnej školy Zsigmond Király, s vlastnou výbavou, iba na sobotu večer.
Pásztó, Nagymező út 36. Spoločný dvor s internátom, vchod s autom z ulice Rákóczi út.
47°55'22.4"N 19°41'38.6"E alebo 47.922899, 19.694059
 
Ubytovania sa dajú obsadiť súčasne s prezentáciou, kde dostanete konfirmačné lístky o ubytovaní, v piatok od 17hod, v sobotu od 16hod. Odchod v nedeľu do 9hod.
     Na ubytovaní si dávajte  pozor na svoje hodnoty (laptop, mobil nechaný na nabíjačke, atď)! Izby uzamknite na noc.
 
Vyhlásenie koňečných výsledkov:
Nočná súťaž: piatok 23.00
3x3 štafety: sobota 17.30
Celkové výsledky: nedeľa 13.30
 
Ceny:
Prví traja v kategóriách na nočnej súťaži budú odmenení medailovou cenou. Okrem toho vďaka sponzorovi, ktorý chce propagovať nočnú súťaž, víťaz vo všetkých kategóriách (okrem Open), kde najmenej 5 štartujúcich majú platné výsledky, dostane peňažnú odmenu vo výške 10 000 Ft.
Celkoví víťazi pretekov E1, E2 budú odmenení medailami a symbolickým honorárom.
Na 3x3 štafetách prvé tri tímy vo všetkých kategóriach dostanú konzumovateľné odmeny.
 
Ochrana prírody
Podľa environmentálnych usmernení MTFSZ bude v centre pretekov postavený len jeden veľký selektívny odpadkový kôš, preto Vás prosíme, aby ste odhadzovali všetok odpadu do neho a to selektívne. Žiadame každého o pomocný postoj. Poďakujeme sa, ak nám pomôžte a svoje odpady odnesiete domov!
 
Iné
Obchodná činnosť je povolená len so súhlasom organizátora.
     V nedeľu sa uskutoční cezpoľný beh „Trail multiNavigátor” Hollókő na teréne orientačného behu. Trať bude vyznačená bielymi stužkami s nápisom multiNavigátor.
     Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
     Dbajte o čistotu lesa a životného prostredia!

 
Podporovatelia
Hollókő község Önkormányzata
Salgótarján Város Önkormányzata
Balassagyarmat Város Önkormányzata
MONT-INOX Kft.
Széles és Széles Kft. Sörfőzde, Balassagyarmat
Gazduram sajtboltja, Hollókő
Fazekasház, Hollókő
Nefelejcs Vendégház, Hollókő
Érsek Balázs ötvös, Hollókő
Fabatka Portéka kézműves ajándék, fajáték, Hollókő
Bercsényi fazekasműhely, Hollókő
Bőrműves Műhely, Hollókő
Zsebe János ásvány- és drágakőcsiszoló, Hollókő
Hexadon Kft.
Canon Hungária
Magnetic Kft.
Tarján Acél Kft.
Borea-67 építész bt.
 
 
Podrobné informácie pre jednotlivé preteky
 

Nočné preteky, Hollókő, 26.4.2019. piatok

 
Centrum
Informačné centrum, Hollókő, Centrálne parkovisko
47°59'48.2"N 19°35'21.6"E alebo 47.996710, 19.589344
 
Prístup
V dedine Hollókő vyznečené tabuľami
 
Parkovanie
V centrálnom parkovisku po 16:00 zadarmo.
 
Prezentácia medzi 17:00-19:00 na internáte v Pásztó alebo medzi 19:00-20:30 v centre pretekov
 
Štart „0” 21:00
 
Terén
V dedine Hollókő - miesto kultúrneho svetového dedičstva, stredoveký hrad a okolie nad obcou, opustené pastvy a lomy, zaujímavé skalné útvary, holé skalné povrchy, park s mnohými umelými objektmi. Priebežnosť sa veľmi líši, nachádzajú sa tu otvorené lesy a háje, tak ako aj nohavice-trhajúce podrasty a kríky. Výškový rozdiel je značný. Miestne nájdeme elektrické ploty a ich zrúcaniny, ktoré nie sú na mape vyznačené.
    
Mapa
Mierka, ekv., formát:             1:10 000 / 5m / A5:     MW 16, 18, 21
      1: 7500 / 5m / A4:      ostetné kategórie
 
Vzdialenosť centrum-štart: 100m, bez stužky, označené tabuľami.
 
InéNa súťaži nebudú žiadne mobilné záchody, pretekári môžu využiť toalety v blízkosti centra (100m) a na centrálnom parkovisku (100 až 300m od parkoviska).
     Logická trasa väčšiny tratí vedie popri centre pretekov, kde už budú pripravené stany a kordóny na nasledujuci deň. Mapa nočných pretekov tieto objekty nezobrazuje!
 
           

E1, E2 preteky a 3x3 štafety, Hollókő, 27.-28.04.2019. sobota a nedeľa

 
Centrum
Hollókő, Gomb-hegy
47°59'49.2"N 19°35'02.3"E alebo 47.997008, 19.583977
 
Prístup
V dedine Hollókő vyznečený tabuľami, pozdĺž ulicami Kossuth utca - Május 1. út – Orgona út – Sport út, a od hotela Castellum Hoteltől na poľnej ceste.Táto trasa sa vyhne  centrálnemu parkovisku, preto sa aj pri zvýšenom turistickom ruchu pohodlne  dá dostaviť na parkovisko pretekov.
           
Parkovanie
Od centra pretekov 200-500 m je vytvorené na lúke (bežné terénne podmienky na orientačných pretekoch). Symbolická cena parkovania 500 Ft/auto/deň. Prosíme sledujte podľa pokynov organizátorov.
     Parkovanie je možné aj v centrálnom parkovisku dediny, ktorého cena je 1200 Ft/auto/deň a platí sa v automate.
     Parkovné miesta hotelu Castellum môžu použiť iba hostia hotelu.
 
Prezentácia v sobotu medzi8:00-10:00, v nedeľu medzi 8:30-9:30 v centre pretekov. Na štafety akceptujeme prihlášky najneskôr v sobotu medzi 12:00-14:00.
 
Terén
Detaily viďpodrobných informáciách pre  jednotlivé preteky”.
 
 
Iné
-       V sobotu bude okolie centra  súťažným priestorom. Nie je dovolené vstupovať do priestorov uzavretých kordónom!
-       Na súťaži nebudú žiadne mobilné záchody, pretekári môžu využiť toalety v blízkosti centra (100m) a na centrálnom parkovisku (100 až 300m od parkoviska). Prosíme obmedzovať vykonávanie biologických potrieb v lese, a keď už, prosíme zahladiť stopy po vašej činnosti!
           

E1 krátke trate, Hollókő, 27.4.2019. sobota dopoludnia

 
Štart „0” 10:30
 
Terén
Najväčšou časťou terénu je zalesnená pastvina, z ktorej je väčšina  už dnes zarastená mladým lesom, kde sa nachádzajú sto ročné staré dreviny. Menšia časť pasienkov bola vyčistená pred niekoľkými rokmi, tj veľké staré dreviny boli zachované, mladšie lesy vyčístené, takže tieto časti sa zase využívajú ako pasienky. Priebežnosť sa značne líši, otvorené vynikajúco prebehnuteľné lesy a háje, rovnako ako aj hustý terén. Výškový rozdiel je značný. Miestne nájdeme elektrické ploty a ich zrúcaniny, ktoré nie sú na mape vyznačené.
           
 
Mapa
Mierka, ekv., formát (v tabuľke pre dĺžku tratí sú označené zodpovedajúcimi písmenami)         
1:10000 / 5m / A3:      e         
1:10000 / 5m / A4:      f          
1:7500 / 5m / A3:        g
1:7500 / 5m / A4:        h
 
Vzdialenosť centrum-štart 800m / 10m, modro-biele stužky. Stužky nevedú cez premiestnený cieľ.
 
Na súťaži bude premiestnený cieľ, kde sa bude nachádzať iba cieľová SI krabica a občerstvenie. Vyčítanie čipu v centre súťaži, kde dostanete aj občerstvenie.
 
Vzdialenosť premiestnený cieľ - centrum pretekov: 400m / 50m, žlté-biele stužky
 
Iné
Vzhľadom na strmé strany sa odporúča behať v tretrách.
 
                       

3x3 štafety, Hollókő, 27.04.2019. v sobotu poobede

 
Śtart „0” 15:00
 
Terén
Okolie dediny obklopené stredovekým hradom, opustené lomy, háje, zaujímavé skalné útvary, holé skalné povrchy. Priebežnosť sa značne líši, otvorené vynikajúco prebehnuteľné lesy a háje, rovnako ako aj hustý terén. Výškový rozdiel je značný.
           
Mapa
Mierka, ekv., formát:             veľké okruhy 1:4000 / 2,5m
malé okruhy   1:2000 / 1m
Formát mapy A5 na veľkých aj na malých okruhoch.
 
Miesto výmeny štafety a cieľ v centre pretekov
           
Trate, kategórie
Dĺžky tratí budú dvojaké (dlhé a krátke), na ktorých sa pretekajú trojčlenné tímy. Z hľadiska klubu nie sú kladené žiadne podmienky na zostavu tímov. Kategórie a podmienky podľa  veku a pohlavia obsahuje nasledujúca tabuľka:
trať
kategória
podmienky
dlhé trate
 
3x3x1,1 km
M50-
súčet veku členov štafety maximálne 50 rokov
M21
hocikto bez hocijakých podmienok
W21
iba ženy
M100+
súčet veku členov štafety minimálne 100 rokov
krátke trate
 
3x3x0,7 km
M40-
súčet veku členov štafety maximálne 40 rokov
W50-
iba ženy, súčet veku členov štafety maximálne 50 rokov
W100+
iba ženy, súčet veku členov štafety minimálne 100 rokov
M150+
súčet veku členov štafety minimálne 150 rokov
W150+
iba ženy, súčet veku členov štafety minimálne 150 rokov
Mix
hocikto, ale maximálne jeden člen tímu môže byť vekovo ako M21
Na rozdiel od propozície kategória W50- beží krátku trať.
 
Iné
Kvôli strmému terénu sa odporučuje obuv typu tretry alebo minimálne bežecká terénna obuv.
V dažďivom počasí beh v topánkach s hladkou podrážkou znamená výnimočnú výzvu.
 
Pravidlá 3x3 štafety
 
Prihláškys konkrétnymi menami, s poradím štafiet a s číslami SI prosíme čim skôr zadať v systéme Entry, alebo pošlite vyplnený prihlasovací formulár ztiahnutý z webovej stránky na adresu  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Počas prihlasovania sa uistite , že spoločný vek bežcov v jednej štafete zodpovedá kategórii. Vek bežca (podobne ako aj na individuálnych pretekoch) je vek, ktorý bežec v danom roku dovrší, napr. 15 ročný bežec beží vo svojej kategórii i keď dosiahne 15 len 31. decembra.    
Na uľahčenie kontroly prihlášok uveďte pri registrácii svoje registračné číslo alebo aspoň rok narodenia na prihlasovacom formulári.
 
 
                                    Uzávierka prihlášok je 27. apríla 2019 o 20:00 hod. Po tomto čase dodatočné vieme prihlášky  akceptovať iba za administratívny poplatok 1000 HUF/štafeta. Existujúce zostavy je možné zmeniť len vo výnimočńych prípadoch (zranenie). V tomto prípade, prosíme znovu skontrolovať spoločný vek štafety. Posledný termín zmeny je 28. apríl  13:00.
                                    Prosíme o Vaše pochopenie kvôli horeuvedeným pravidlám, keďže neskoré a hromadné zmeny sú vážnym zdrojom chýb.
Podobne ako u veľkých škandinávskych pretekoch, štartovacie čísla budú vydané na základe minuloročných výsledkov t.j. minuloročná víťazná štafeta na dlhom okruhu dostane číslo 1 (na krátkom 101) a ostatné vo vzostupnom poradí. Prakticky to znamená, že pri masovom štarte tí silnejší budú štartovať z prvých radov.
Na okruhov dokopy 9 variantov tratí bude vytvorených. Každá trať obsahuje dlhý okruh, prebeh cez viditeľné stanovište pre ostatných členov štafety, a malý okruh. Každý člen tímu beží trikrát a poradie behu je viazané, tj 1. bežec beží na 1.,4. a 7.trati, 2. bežec na 2., 5. a 8. trati, 3. bežec na 3., 6. a 9. trati. Samozrejme každý bežec pobeží inú trať. Aby sa predišlo spoločnému súbežnému behu, na tratiach na viacerých miestach sú vytvorené „odbočky”.
                                    Rozdelenie kombinácií tratí je vytvorené takým spôsobom, aby suma jednotlivých tratí vydala pre každého rovnakú celkovú trať.
 
 
Štartovacie čísla pretekárov majú tri farby: 1-4-7. bežci modré, 2-5-8. bežci žlté, 3-6-9. bežci ružové.
Prví bežci pri masovom štarte dostanú svoje mapy do ruky. Ďalší bežci si musia samostatne odtrhnúť (smerom nadol) mapy zo stojanu umiestneného medzi štartom a miestom zmeny štafety. Na stojane budú mapy  umiestnené zprava doľava podľa štartovacích čísiel v rastúcom poradí a v takej zostave, že mapy jedného tímu budú vždy pod sebou v jednom stĺpci. Na zadnej strane každej mapy bude vyznačené číslo štafety a poradie aktuálneho bežca (napr. 23.8, zanemná 8. bežec zo štafety č. 23).
 
Vždy si vezmite vrchnú mapu zo stĺpca svojej štafety. Identifikácia mapy je uľahčená  tým, že pretekár musí mať vždy mapu farby zodpovedajúca farby svojho štartovacieho čísla.         
Stav súťaže môže byť sledovaný aj podľa počtu zostávajúcich máp na stojane (t.j., ten tím je na čele, ktorému chýba viac máp). Kontrolné stanovištia sú na niektorých miestach veľmi blízko k sebe (na malých okruhoch až 5 - 10 metrov, na veľkých 30 metrov, ale podľa pravidiel vždy umiestnených na rôznych typov objektov), preto dbajte na opis kontrolných stanovíšť.
 
Na dlhých okruhoch sú poradové čísla stanovíšť zvyčajne  v rastúcom poradí, preto sa museli  použiť aj čísla, ktoré môžu byť ľahko zmýliteľné (66, 86, 99), ale v súlade s pravidlami tieto čísla budú podčiarknuté. Takéto čísla sa môžu vyskytnúť aj na krátkych okruhoch.
 
Prvá časť trati (veľký kruh) je zobrazená na hornej časti mapy v mierke 1: 4000, s ekv.2,5 m, kľúčom ISSOM. Po tomto kole sa bežci dostanú na stanovište, ktoré je dobre viditeľné z cieľovej oblasti. Odtiaľ obieha druhá časť tratí (malý okruh). Malý okruh bude zobrazený na dolnej časti mapy v mierke 1: 2000 a s 1 m ekv. Toto stanovište bude zobrazené na obidvoch výrezoch mapy. Raziť je potrebné raz za každý samostatný beh, t.j. 3x za celé preteky.
 
Malý okruh vedie v bízkosti cieľovej oblasti, v otvorenom háji. Na konci malého okruhu bežec dosiahne konečné stanovište č.100. Na tomto stanovišti je ťiež potrebné raziť raz za každý samostatný beh, t.j. 3x za celé preteky. Odtiaľ sa ešte pobeží cca 50 metrov medzi kordónmi do cieľa. Odovzdanie štafety sa robí dotykom (napr. rukou). Po dobehnutí každý bežec musí raziť aj v cieli a dať si vyčítať SI čip v cieľovom stane. POZOR! Dbajte na to, aby ste neopustili miesto cieľu bez vyčítania SI čipu, v opačnom prípade pri vymazaní čipu pred nasledujúcim behom vymažete výsledky i predošlého behu t.j. diskvalifikujete celý svoj tím! Po vyčítaní  musí byť mapa odovzdaná. Občerstvenie bude poskytnuté v cieľovej oblasti.
 
Ak sa dostavíte na nasledujúci beh, nezabudnite vymazať predošlé výsledky zo svojho SI čipu (ovšem ak ste už vyčítali), keďže sa môže stať, že do čipu sa zmestnia kontrolné body aktuálneho okruhu, a tým diskvalifikujete nielen seba ale aj cely svoj tím.
 
 
   
 
 

E2 klasické trate, Hollókő, 28.04.2019. nedeľa

 
Štart „0 ” 10:00.
 
Terén
Terén kategórií s kratšími traťmi sa podobá na sobotňajšie preteky. Väčšina  dlhších tratí vedie v dobre prebehnuteľnom, ale vo výrazne vrstvenom lese. Miestami budú rozsiahle rúbaniská s hustým krovým a významné výškové rozdiely. Rôznorodosť terénu stavia pretekára k premýšlaniu pri voľbe trasy.
           
Mapa
Mierka, ekv., formát:
1:10000 / 5m / A3:      a         
1:10000 / 5m / A4:      b         
1:7500 / 5m / A3:        c
1:7500 / 5m / A4:        d
           
 
Vzdialenosť centrum-štart 2300m / 80m, modro-biele stužky. Stužky nevedú cez premiestnený cieľ.
 
Na súťaži bude premiestnený cieľ, kde bude iba cieľová SI krabica  a občerstvenie. Vyčítanie čipu v centre súťaži, kde dostanete aj občerstvenie.
 
Vzdialenosť premiestnený cieľ - centrum pretekov: 750m / 120m, žlté-biele stužky. Trasa vedie vedľa prameňa Vár-forrás, doporučujeme pozrieť si.
 
Občerstvenie
Občerstvenie bude značené na mape s pohárom.
M18A    72%
M20A    64%
M21A    43%   70%
M35A    64%
M40A    67% 
M45A    60%
W21A   72%
 
Iné
Vzhľadom na strmé strany sa odporúča behať v tretrách.
 
Úspešné preteky Vám prajú organizátori!